Privacy verklaring

Digital Brand Manager hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Digital Brand Manager

Reigerlaan 3
8601 XG
Sneek
Nederland

E-mail: marketing@digitalbrandmanager.nl
Telefoon: 0515 248146
KvK nummer: 57133271

Persoonsgegevens die wij verwerken: Digital Brand Manager verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Doel en grondslag van de verwerking: Digital Brand Manager verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bewaartermijn:
Digital Brand Manager bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden:
Digital Brand Manager verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:
Digital Brand Manager maakt gebruik van cookies. Wij meten de cookies van Google tag manager en Google analytics 4.

Uw rechten:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Digital Brand Manager.

Klachten:
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen:
Digital Brand Manager behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie van onze privacyverklaring is te allen tijde te vinden op onze website.

Laatste update:
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 april 2024.